Podane osoby są osobami kontaktowymi, które po rozpoznaniu zapotrzebowania z państwa strony, ustalą sposób działania oraz przekażą zagadnienie bezpośrednio specjaliście , który będzie z państwem współpracował.
http://www.darmorw.com.pl - Serwis Automatyki Przemysłowej
http://www.consultech.com.pl - Doradztwo Informatyczne - tworzenie i pozycjonowanie stron www